Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet Liperin Yrittäjät ry:n järjestämässä Suomen Kuumin 2021 -kauneuskilpailussa. Tämä kuvaus on linkitetty kilpailun verkkosivuille www.suomenkuumin.fi. Järjestäjä voi tarvittaessa myös lähettää sen sähköpostilla kysyjälle.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan muun muassa seuraavat tiedot:

 • Osallistujan oikeudet kerättyjä henkilötietoja koskien
 • Kuinka kilpailun järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja ja millaisia henkilötietoja järjestäjä voi kerätä.
 • Mihin tarkoituksiin järjestäjä voi käyttää osallistujien henkilötietoja.

Rekisterin ylläpitäjä

Liperin Yrittäjät ry

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Rekisterin nimi: Suomen Kuumin 2021 -osallistujarekisteri

Yhteyshenkilöt: Harri Mäenpää 040 550 5565 / Satu Toivanen 044 0480954

Sähköpostiosoite: info@suomenkuumin.fi

Osoite: Pitkälammentie 28 c, 83430 Käsämä

Em. rekisterin ylläpitäjät voivat hallinnoida tietosuojaselosteessa kuvattua rekisteriä itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina kilpailun järjestäjän edustajina.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Osallistujarekisteriin kerätään Suomen Kuumin 2021 -kilpailuun ilmoittautuvien henkilöiden tietoja, jotta kilpailu voidaan järjestää. Osallistujien henkilötietoja käytetään etenkin järjestäjän ja osallistujien väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään osallistujan ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, jotka kerätään kilpailun asianmukaista järjestämistä varten.  

Osallistujilta pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Paikkakunta 
 • Ikä
 • Pituus
 • Työ/koulutus
 • Harrastukset
 • Sometili
 • Muokkaamaton kokokuva
 • Muokkaamaton kasvokuva
 • Aikaisempi kokemus esiintymis-/edustus-/promoottorityöstä?
 • Millainen maakunnan edustaja olisit jos sinut valittaisiin suomenkuumimmaksi?

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun osallistuja vastaa kilpailuun ilmoittautumislomakkeen kysymyksiin tapatuman verkkosivuilla.

Edellä mainitun lisäksi osallistujista voidaan kilpailun aikana tallettaa lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan kilpailuprosessin mielekäs toiminta. Tällaisia lisätietoja voivat olla erityisesti finaaliin valittavien osallistujien tiedot, joita katsotaan tarvittavan kilpailun finaalin onnistuneeseen toteutukseen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Osallistujien ilmoittamia tietoja voidaan käyttää kilpailijoiden esittelyyn yleisölle seuraavin rajoituksin:

 • Tietojen julkistaminen koskee vain finaaliin valittavia osallistujia. Muiden ilmoittautuneiden lähettämät tiedot poistetaan järjestäjän tietokannoista kilpailun jälkeen.   
 • Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta ei julkisteta eikä anneta kolmansien osapuolten käyttöön ilman osallistujan antamaa lupaa.
 • Kilpailijoiden lähettämiä muokkaamattomia kasvo- ja kokokuvia ei julkaista. Yleisöäänestykseen käytettävät kuvat finalisteista otetaan erikseen.     

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Ilmoittautuessaan kilpailuun osallistuja antaa järjestäjälle luvan käsitellä omia henkilötietojaan tämän tietosuojaselosteen mukaisessa hengessä.

Rekisterin suojaus

Järjestäjä vastaa siitä, että on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja että pyrkii asianmukaisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn rekisterin tietoihin.

Lähtökohtaisesti ainoastaan järjestäjän edustajille on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi tietoja käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan osallistujan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Osallistujalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Järjestäjän on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä se, mihin rekisterin tietoja käytetään.

Osallistuja, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on otettava yhteyttä järjestäjään siten, että järjestäjä voi varmistua kysyjän henkilöllisyydestä. Yhteydenoton voi tehdä esimerkiksi videopuhelulla, jolle sovitaan erillinen aika osallistujan ja järjestäjän välille.  

Tietojen korjaaminen

Mikäli osallistuja havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on hänellä oikeus pyytää järjestäjää päivittämään tiedot oikeiksi.

Tietojen ylläpidon päättyminen

Järjestäjä pitää henkilötietoja rekisterissään siihen asti, mitä katsotaan kilpailun asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliseksi, kuitenkin enintään elokuun 2021 loppuun saakka, jolloin järjestäjä poistaa kilpailuun osallistuneiden tiedot rekisteristä.

Muut oikeudet

Järjestäjä pidättää oikeuden päivittää tarpeen mukaan tätä tietosuojaselostetta.

Järjestäjä sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun osallistujan vaatimuksesta oikaisemaan tai täydentämään rekisterin tietoja, joiden todetaan olevan tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli järjestäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, järjestäjä antaa osallistujalle perustellun ilmoituksen, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.